Szkolenia2018-09-20T13:40:58+00:00

Szkolenia

Jednym ze statutowych celów Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym PIĘKNIE PUCHNĘ jest organizacja szkoleń i kursów wspomagających działalność leczniczą, diagnostyczną i edukacyjną, jak również wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie wiedzy medycznej oraz sposobów leczenia Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego. Poza organizacją Narodowej Konferencji HAE, Pięknie Puchnę regularnie przygotowuje regionalne spotkania pacjentów połączone ze szkoleniami z samoiniekcji. Świadomy pacjent, to również taki pacjent, który nie tylko posiada wiedzę na temat schorzenia, ale również potrafi w szybki i efektywny sposób pomóc zarówno sobie, jak i swoim bliskim, poprzez podanie produktu leczniczego w warunkach domowych. Regionalne spotkania mają także na celu edukację pacjentów i ich bliskich w zakresie nabycia umiejętności wykonania zastrzyku metodą dożylną i podskórną.