Diagnoza2018-09-20T13:40:58+00:00

Diagnoza

Właściwa diagnoza obrzęku naczynioruchowego

 Większości przypadków występujących obrzęków naczyń nie zalicza się do dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, z uwagi na fakt, że ich źródłem są reakcje alergiczne, lub przyczyna napadów jest inna niż niedobór C1-INH. Aby dokonać właściwej diagnozy laboratoryjnej objawów HAE należy dokonać laboratoryjnego oznaczenia:

  1. Poziomu C1-Inhibitora
  2. Aktywności C1-Inhibitora

Najbardziej powszechna forma schorzenia – Typ I – charakteryzuje się niskim poziomem C1-Inhibitora i dotyka 85% populacji chorych na Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy. Pozostałe 15% pacjentów z HAE – Typ II – posiada normalny lub nieco podwyższony poziom C1-Inhibitora, ale jest on pozbawiony aktywności biologicznej.

Jeżeli jesteś pacjentem ze zdiagnozowanym Dziedzicznym Obrzękiem Naczynioruchowym, pamiętaj, aby Twoi bliscy również przeprowadzili badania diagnostyczne w kierunku HAE.

 W jakim wieku pojawiają się pierwsze objawy?

Wiek, w jakim pojawiają się pierwsze objawy dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego jest zróżnicowany w zależności od pacjenta. Jednakże, w jednym z prowadzonych badań związanych z występowaniem objawów, ponad połowa badanych pacjentów wskazała, że pierwszy napad miał miejsce w wieku siedmiu lat, a u ponad dwóch trzecich pacjentów w wieku trzynastu lat pojawiły się regularne obrzęki. Ponadto, przeprowadzone badanie wykazało, że w wieku dojrzewania zwiększa się częstotliwości występowania napadów.