Dostęp do rekombinowanego analogu ludzkiego C1-Inhibitora esterazy (Ruconest®)

Darowizna produktu leczniczego Ruconest®

Centralny Ośrodek HAE przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie otrzymał od firmy Pharming N.V. darowiznę rekombinowanego analogu ludzkiego C1-Inhibitora esterazy (nazwa handlowa: Ruconest®) w ilości spełniającej zgłaszane przez pacjentów zapotrzebowanie.

Pierwszeństwo w dostępie do produktu leczniczego objętego darowizną będzie przysługiwać pacjentom, którzy przed dniem 01 września 2020 roku, a więc przed dniem zaprzestania refundacji tego leku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosowali głównie terapię przy użyciu rekombinowanego analogu ludzkiego C1-Inhibitora.

Pacjenci proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na lek na adres email: centrumalergologii@su.krakow.pl, bezpośrednio lub poprzez swojego lekarza prowadzącego. W temacie wiadomości należy wpisać: „Dostęp do leku Ruconest”.