Firazyr w refundacji aptecznej dla pacjentów pediatrycznych

Obwieszczeniem z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 roku, Minister Zdrowia rozszerzył refundację dla produktu leczniczego Firazyr (ikatybant) o populację pacjentów pediatrycznych.

Rozszerzenie refundacji ww. leku oznacza, że od dnia 1 lipca 2021 roku Firazyr będzie dostępny w refundacji aptecznej również we wskazaniu refundacyjnym: leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1. Decyzja rozszerzająca refundację została wydana na okres 2 lat.