Co jest przyczyną HAE?2018-09-20T13:40:58+00:00

Co jest przyczyną HAE?

Występują dwa typy HAE (Typ I i Typ II) oparte na ukrytej wadzie genu kontrolującego białko C1-inhibitor esterazy (C1INH), oraz Typ III charakteryzujący się normalnym poziomem i aktywnością C1INH.

Typ I i Typ II HAE są spowodowane mutacją genu odpowiedzialnego za produkcję białka C1 inhibitora esterazy (C1-INH). W przeciwieństwie do innych schorzeń genetycznych, w Dziedzicznym Obrzęku Naczynioruchowym zdrowy gen nie jest w stanie skompensować wady występującej w innym genie.

W zdrowym organizmie, C1-INH reguluje produkcję hormonu o nazwie bradykinina, który odgrywa niezwykle ważną rolę w kontroli rozszerzania i przepuszczalności naczyń krwionośnych, np. wskutek reakcji na odniesiony uraz lub występującą infekcję. Jeżeli C1-INH nie funkcjonuje prawidłowo lub jego stężenie jest obniżone, dochodzi wówczas do uwolnienia nadmiernej ilości bradykininy, co skutkuje powstaniem miejscowych obrzęków w postaci płynów w przestrzeni śródmiąższowej.

Poza regulacją produkcji bradykininy w organizmie, C1-INH jest również związany z układem dopełniacza, który jest częścią systemu immunologicznego. Infekcje, urazy, zabiegi chirurgiczne lub zwykły stres mogą prowadzić do zużycia C1-INH w rezultacie podwyższając poziom bradykininy i przyczyniając się do formowania obrzęków. Również leki obniżające ciśnienie tętnicze, tzw. ACE inhibitory, mogą przyczyniać się do wystąpienia obrzęków z uwagi na właściwości spowalniające rozkładanie bradykininy w organizmie, co jednocześnie skutkuje zwiększeniem jej poziomu.

Typ III obrzęku naczynioruchowego z normalnym poziomem i aktywnością C1 inhibitora (C1 INH) został po raz pierwszy opisany w 2000 roku. Brak jednoznacznych kryteriów diagnostycznych, heterogeniczność pacjentów, oraz różnorodność nazewnictwa przypisywana temu schorzeniu prowadzą do istotnej niejasności zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. W celu właściwej charakterystyki przedmiotowego zagadnienia powołane zostało międzynarodowe sympozjum ekspertów, których celem jest przegląd, ocena sytuacji i opracowanie konsensusu będącego materiałem pomocniczym dla klinicystów zajmujących się chorymi z Typem III HAE.