HAE TrackR! Mobilny Dzienniczek Pacjenta, łączymy siły z HAE International!

Mobilny Dzienniczek Pacjenta: HAE TrackR

Postęp informatyzacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (wdrożenie systemu e-Recepta, elektronicznego dokumentu zastępującego tradycyjną, papierową receptę), stan zagrożenia epidemicznego spowodowany chorobą COVID-19, oraz Państwa liczne prośby, stały się dla Pięknie Puchnę motywacją do zaproponowania pacjentom nowych rozwiązań: prostych, szybkich, skutecznych i przede wszystkim bezpiecznych.

Dzięki współpracy z HAE International, dotychczasowy elektroniczny dzienniczek pacjenta NIE PUCHNĘ został zastąpiony aplikacją przygotowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pacjentów z HAE. Dzięki temu polscy pacjenci jako pierwsi na świecie otrzymują dostęp do aplikacji HAE TrackR, która jest w przede dniu oficjalnego uruchomienia. Już wkrótce będzie ona użytkowana przez chorych z całego świata! Dostęp do aplikacji nie wymaga od chorego gromadzenia i przechowywania dokumentów w wersji papierowej, a pozwala na swobodną rejestrację występujących objawów schorzenia niezależnie od miejsca, w którym przebywa pacjent.

Kliknij i zacznij użytkować HAE TrackR już dziś!