Wytyczne leczenia2018-09-20T13:40:57+00:00

Wytyczne leczenia

Celem wytycznych leczenia jest poprawa diagnostyki chorych na Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy i możliwość zarządzania chorobą przez pacjenta z HAE, jak również podjęcie próby ujednolicenia standardów opieki medycznej i dostępności do nowoczesnych terapii leczniczych, niezależnie z jakiego kraju pochodzi pacjent.

Wytyczne leczenia HAE przygotowane przez Komitet Medyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorych na Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy.