Produkty refundowane2018-09-20T13:40:57+00:00

Produkty refundowane

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej refundowane są obecnie trzy produkty lecznicze ze wskazaniami do stosowania w Dziedzicznym Obrzęku Naczynioruchowym, w które chory na HAE może się zaopatrzyć posiadając, uprzednio otrzymaną od lekarza, receptę.

Berinert® 500U
nazwa handlowa osoczo-pochodnego C1-inhibitora, podawanego we wstrzyknięciu dożylnym, zatwierdzonego do stosowania w terapii domowej.
Producent: CSL Behring
Kod EAN: 5909991213053
Dawka: 500 j.m.
Poziom odpłatności: ryczałt 22,42 zł
Zakres wskazań objętych refundacją: przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną; Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród);

Berinert® 1500U
nazwa handlowa osoczo-pochodnego C1-inhibitora, podawanego we wstrzyknięciu dożylnym, zatwierdzonego do stosowania w terapii domowej.
Producent: CSL Behring
Kod EAN: 5909990713639
Dawka: 1500 j.m.
Poziom odpłatności: ryczałt 3,20 zł
Zakres wskazań objętych refundacją: przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną; Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)

Firazyr®
nazwa handlowa antagonisty receptorów bradykininy, podawanego we wstrzyknięciu podskórnym, zatwierdzonego do stosowania w terapii domowej.
Producent: Shire
Kod EAN: 5909990740635
Dawka: 30 mg
Poziom odpłatności: ryczałt 3,20 zł
Zakres wskazań objętych refundacją: leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

Ruconest®
nazwa handlowa rekombinowanego C1-inhibitora. Produkt leczniczy podawany we wstrzyknięciu dożylnym, zatwierdzony do stosowania w terapii domowej.
Producent: Pharming Group
Kod EAN: 5909990796090
Dawka: 2100 j.
Poziom odpłatności: ryczałt 3,20 zł
Zakres wskazań objętych refundacją: przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną