Krajowy Ośrodek HAE w Krakowie częścią ACARE

ACARE to unikalne przedsięwzięcie będące owocem współpracy HAE International, Międzynarodowego Stowarzyszenia Pacjentów z HAE, którego Pięknie Puchnę jest członkiem, oraz GA²LEN, europejskiej organizacji non-profit będącej wiodącą siłą kliniczną i badawczą w dziedzinie alergii i astmy. Celem projektu jest stworzenie światowej sieci akredytowanych ośrodków opieki nad pacjentami z obrzękiem naczynioruchowym, w tym nad pacjentami z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (HAE), co pozwoli na usprawnienie wielu obszarów długofalowego działania, w szczególności diagnostyki i dostępu do niezbędnych terapii leczniczych.

Krajowy Ośrodek Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego działający przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, jako pierwszy w Polsce przeszedł kompletny audyt i dołączył do międzynarodowej sieci ACARE, stając się akredytowanym centrum obrzęku naczynioruchowego, w tym HAE.

Aby zostać przyjętym do ACARE należy spełnić 32 różnego rodzaju wymagania stawiane aplikującym, w tym uzyskać ze strony krajowej organizacji pacjenckiej działającej w obszarze HAE, członka rzeczywistego HAE International, właściwe referencje dotyczące współpracy.