V Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Choroby Rzadkie w Polsce

Kongres Wyzwań Zdrowotnych to prestiżowe i opiniotwórcze wydarzenie poświęcone szeroko pojętej ochronie zdrowia, co roku gromadzące wielu przedstawicieli zajmujących się tą tematyką.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego spowodowany chorobą COVID-19, V edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2020), zorganizowana została w formule on-line w dniach 14 maja – 14 lipca 2020 roku. Pozwoliło to na bezpieczne przeprowadzenie Kongresu i jednoczesną organizację wielu wartościowych sesji tematycznych.

W dniu 16 czerwca przeprowadzona została sesja pod nazwą “Choroby Rzadkie w Polsce”, skupiająca się na aktualnych problemach w obszarze chorób rzadkich. Wśród zaproszonych do udziału w sesji ekspertów obecny był Michał Rutkowski, Prezes Stowarzyszenia Pięknie Puchnę.

Michał Rutkowski przedstawił najpilniejsze do rozwiązania potrzeby pacjentów ze zdiagnozowanym dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (HAE): konieczność utrzymania refundacji istniejących leków stosowanych w HAE, jak również potrzebę dostępu do innowacyjnych terapii zapobiegawczych dla pacjentów z najostrzejszym przebiegiem choroby.

Poniżej bezpośredni link do materiału video z przeprowadzonej sesji:

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Choroby Rzadkie w Polsce