Leczenie zapobiegawcze refundowane w ramach programu lekowego

Minister Zdrowia objął refundacją lek Takhzyro (lanadelumab) w ramach programu lekowego “Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego”.

Obwieszczeniem z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r. Minister Zdrowia objął refundacją lek Takhzyro (lanadelumab) w ramach programu lekowego “Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego”. Wskazanie refundacyjne obejmuje terapię pacjentów w ramach profilaktyki nawracających napadów HAE (typu I lub II) u pacjentów w wieku 12 lat i starszych (choroba ultrarzadka). Decyzja refundacyjna została wydana na okres 2 lat.

Program lekowy jest inną formą refundacji i dostępności do produktów leczniczych niż refundacja apteczna, w której aktualnie dostępne są dla pacjentów z HAE dwa leki. Refundacja w ramach programu lekowego wiąże się z przeprowadzeniem złożonej i czasochłonnej procedury formalnej dla świadczeniobiorców. Szacuje się, że lek Takhzyro będzie dostępny dla pacjentów najwcześniej końcem IV kw. 2021 r. lub początkiem I kw. 2022 r. O szczegółowych warunkach programu lekowego, w tym kryteria włączenia do programu i ilość pacjentów, będziemy informowali na bieżąco.

“W imieniu wszystkich pacjentów ze zdiagnozowanym HAE oraz Stowarzyszenia Pięknie Puchnę składam na ręce Pana Ministra Macieja Miłkowskiego serdeczne podziękowania za wnikliwą i długotrwałą analizę problematyki związanej ze schorzeniem, jak również za podjęcie pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiotowym postępowaniu refundacyjnym. Takhzyro oferuje pacjentom z HAE i ich lekarzom pierwszą w Polsce podawaną podskórnie opcję zapobiegania napadom choroby i stanowi ważny krok w tworzeniu większej liczby opcji leczenia dostępnych dla pacjentów i lekarzy”. – mówi Michał Rutkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pięknie Puchnę.