Rejestracja na warsztaty

Rejestruję się do udziału w warsztatach jako:

rejestracji do udziału w Warsztatach może dokonać jedna z wyszczególnionych osób. Jeżeli jesteś:

Wezmę udział w obiedzie po zakończeniu Warsztatów około 15:30

Lokalizacja warsztatów


Organizator zapewnia bezpłatne uczestnictwo w Regionalnych Warsztatach HAE zgodnie z zamieszczonym regulaminem.


Formularz rejestracyjny: