Organizacja wydarzeń w kryzysie światowej pandemii

W związku z zaistniałą sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego związaną z wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, ze względu na nadrzędny obowiązek ochrony Naszej społeczności pacjentów, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę wstrzymuje organizację wszystkich publicznych wydarzeń do odwołania. 

Jednocześnie Pięknie Puchnę cały czas monitoruje aktualne informacje, zalecenia i dane epidemiologiczne pochodzące z właściwych centrów kontroli (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny), zdając sobie sprawę, że ponowna organizacja spotkań jest wielce wyczekiwana przez chorych i ich bliskich. Cały czas pracujemy nad rozwiązaniami spełniającymi oczekiwania społeczności pacjenckiej i zapewniającymi bezpieczeństwo. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji (mailowej, telefonicznej, w określonych sytuacjach również osobistej) i zachęcamy do kontaktu w przypadku pojawienia się wątpliwości lub trudności związanych z diagnostyką, leczeniem i opieką nad pacjentami ze zdiagnozowanym dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym.

Zachęcamy Państwa do śledzenia bieżących wytycznych i komunikatów na temat koronawirusa oraz do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie