UWAGA! Od 01 lipca br. zmiana na liście leków refundowanych.

UWAGA! Od 01 lipca 2022 roku zmiana na liście leków refundowanych 

W dniu 21 czerwca br. Minister Zdrowia opublikował Obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r.

Zgodnie z ww. obwieszczeniem dla pacjentów chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy nastąpiła jedna zmiana, szczegóły poniżej.

Zmiana wysokości opłaty ryczałtowej dla produktu leczniczego Icatibant (nazwa handlowa: FIRAZYR®):

od dnia 01 lipca br. zmianie ulega opłata ryczałtowa leku FIRAZYR®, która wynosi 3,20 zł;