Brak kontynuacji refundacji dla produktu leczniczego Ruconest

Obwieszczeniem z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 roku, Minister Zdrowia zatwierdził brak kontynuacji refundacji dla leku Ruconest (konestat alfa).

Brak kontynuacji refundacji ww. leku oznacza, że z dniem 1 września 2020 roku Ruconest nie jest dostępny w sprzedaży aptecznej w ramach tzw. opłaty ryczałtowej 3,20zł/opakowanie, a jedynie lek można nabyć po aktualnej cenie detalicznej. W praktyce oznacza to brak dostępu do rekombinowanego C1-INH dla pacjentów ze zdiagnozowanym dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (HAE).