Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym PIĘKNIE PUCHNE

ul. Sobieskiego 1/2
31-136 Kraków
POLSKA

info@piekniepuchne.org

KRS: 0000242979
NIP: 6751339883
REGON: 120194669

Bank: PKO BP S.A.
Nr rachunku bankowego IBAN:
PL 04 1020 2892 0000 5802 0179 0708
SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym
z Obrzękiem Naczynioworuchowym PIĘKNIE PUCHNE

ul. Sobieskiego 1/2
31-136 Kraków
POLSKA