Regionalny Ambasador
Pacjenta

Regionalny Ambasador Pacjenta (RAP)
Pięknie Puchnę to osoba, która:

  • Jest pacjentem lub osobą mu bliską i dokładnie wie co to znaczy żyć z HAE. 
  • Odgrywa aktywną rolę w kreowaniu optymalnego systemu długofalowej opieki nad pacjentem.
  • Jest merytorycznie przygotowana do pełnienia funkcji i podnosi swoje umiejętności.
  • Skutecznie nawiązuje kontakt z chorymi, poznając ich codzienne problemy, potrzeby i oczekiwania.
  • Umiejętnie wspiera pacjentów i ich rodziny pomagając w przejęciu kontroli nad HAE. 

Wsparcie dla pacjentów

Regionalni Ambasadorowie Pacjenta (RAP) Pięknie Puchnę oferują spersonalizowane wsparcie dla chorych ze zdiagnozowanym HAE i ich bliskich. RAP pomogą m.in. w znalezieniu lekarza specjalisty znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta, przekażą wskazówki dotyczące umówienia wizyty do specjalisty, wyjaśnią na czym polega refundacja, pomogą w akceptacji choroby i poszerzeniu wiedzy na temat dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, jak również udzielą informacji na temat organizowanych warsztatów i konferencji.

Poznaj Regionalnych Ambasadorów Pacjenta Pięknie Puchnę którzy są do Twojej dyspozycji! 

Jeśli chcesz mieć wpływ na poprawę funkcjonowania systemu opieki na pacjentem ze zdiagnozowanym HAE, zależy Ci na wysokiej jakości swojego życia i osób Tobie bliskich, chciałbyś się zaangażować w działalność Pięknie Puchnę, dołącz do zespołu Regionalnych Ambasadorów Pacjenta