Regionalne Ośrodki HAE

Organizacja długofalowej opieki nad pacjentami z HAE

W ramach organizacji publicznego systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym funkcjonuje sieć ośrodków regionalnych oraz Centralny Ośrodek HAE w Krakowie odpowiedzialny za koordynację pracy lekarzy specjalistów zajmujących się HAE.

Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc

Jeśli występują u Ciebie objawy zbliżone do objawów w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym lub jesteś pacjentem ze zdiagnozowanym HAE potrzebującym pomocy zgłoś się do jednego z ośrodków, w którym otrzymasz fachową pomoc.
Znajdź ośrodek    lub    Pobierz listę

Znajdź ośrodek zajmujący się HAE zlokalizowany
najbliżej miejsca Twojego zamieszkania:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Botaniczna 3
31-503 Kraków
T: +48 12 424 86 50 (Sekretariat)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych
Marii Skłodowskiej-Curie nr 24A
15-276 Białystok
T: +48 85 831 83 73 (Sekretariat)

Szpital Uniwersytecki Nr 2 w Bydgoszczy

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Ujejskiego nr 75
85-168 Bydgoszcz

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Klinika Alergologii i Pneumonologii
Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
Smoluchowskiego nr 17
80-214 Gdańsk
T: +48 58 584 43 00 (Sekretariat)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

Oddział Alergologii i Chorób Płuc
Al. Kraśnicka nr 100
20-718 Lublin
T: +48 81 537 47 71 (Sekretariat)

Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi

Klinika Immunologii i Alergii
Pomorska nr 251
92-213 Łódź
T: +48 42 675 73 09

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Oddział Alergologiczno-Pulmonologiczny
Jagiellońska nr 78
10-357 Olsztyn
T: +48 89 532 29 24 (Sekretariat)

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Szamarzewskiego nr 62
60-569 Poznań

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc
Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii
Rycerska nr 2
35-241 Rzeszów
T: +48 17 86 11 421 (Centrala)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie

Poradnia Alergologiczna
Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72
70-111 Szczecin
T: +48 91 466 16 46 (Rejestracja)

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii
Szaserów 128
04-141 Warszawa
T: +48 261 817 519 (Sekretariat)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
Marii Skłodowskiej-Curie nr 66
50-369 Wrocław
T: +48 71 784 25 21 (Sekretariat)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Botaniczna 3
31-503 Kraków
T: +48 12 424 86 50 (Sekretariat)

Znajdź placówkę

Legenda

  • Centralny Ośrodek HAE w Krakowie
  • Regionalne Ośrodki HAE
  • Ośrodki sieci ACare