Badania Kliniczne

badania kliniczne HAE

Badania kliniczne HAE

Czym są badania kliniczne?

Badania kliniczne to badania medyczne, w których ochotnicy (pacjenci, osoby zdrowe) zgłaszają się celem testowania nowych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Badania te prowadzą do powstania wielu innowacyjnych sposobów zapobiegania, diagnozowania i leczenia i mają kluczowe znaczenie dla potwierdzenia, czy nowe leczenie działa i jest bezpieczne dla ludzi. Tego rodzaju badania są niezbędne do opracowania nowych metod leczenia poważnych chorób, takich jak dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Przez wiele lat (aż do 2013 roku) badania kliniczne były jedyną opcją dostępu do leczenia HAE dla polskich pacjentów, którzy chętnie z tej opcji korzystali. 

Wspieraj badania kliniczne

Jednym ze statutowych celów Pięknie Puchnę jest wspieranie badań klinicznych. Stowarzyszenie dzięki stałej współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami specjalistycznymi, jak i firmami biotechnologicznymi ma możliwość zaoferowania pacjentom ze zdiagnozowanym dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym dostępu do najnowszych badań klinicznych (zarówno w kraju, jak i za granicą). Pięknie Puchnę jest również wiarygodnym źródłem informacji na temat prowadzonych w obszarze HAE badań klinicznych, wspierając chorych swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności w sytuacjach, w których pacjenci mają wątpliwości związane z udziałem w badaniu.    

Jeśli jesteś pacjentem ze zdiagnozowanym HAE i chciałbyś wziąć udział w badaniu klinicznym, lub nie jesteś pewien czy brać udział w takim badaniu, albo po prostu chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami!