Refundacja

Refundacja to szansa na lepsze, zdrowe życie!

 • Czym jest Charakterystyka Produktu Leczniczego (CHPL)?
 • Czym są wskazania refundacyjne?

Refundowane na terenie RP produkty lecznicze ze wskazaniem do stosowania w HAE

 • BERINERT® (500U)
 • BERINERT® (1500U)
 • FIRAZYR®
 • ICATIBANT ACCORD®
 • RUCONEST®
 • TAKHZYRO®

Refundacja to szansa na lepsze, zdrowe życie!

Czym jest refundacja?

Pojęcie refundacja oznacza, że pacjent może nabywać niektóre produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne po niższej cenie niż ustalona cena rynkowa. Jest to niezwykle ważny mechanizm publicznej służby zdrowia, bez którego dla większości pacjentów z chorobami rzadkimi dostęp do leków sierocych byłby ograniczony lub wręcz niemożliwy. Refundacja produktu leczniczego może być całkowita lub częściowa i w zależności od wariantu jej koszt pokrywany jest przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) lub NFZ i pacjenta. Jest to w szczególności istotne w przypadku leczenia rzadkich schorzeń przewlekłych, takich jak dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, w których proces terapeutyczny może trwać nawet całe życie.   

refundacja HAE produkty lecznicze

Czym jest Charakterystyka Produktu Leczniczego (CHPL)?

Charakterystyka Produktu Leczniczego (CHPL) to zbiór informacji o dopuszczonym do obrotu farmaceutycznego leku, jak również niezbędna część wniosku o dopuszczenie takiego leku do obrotu. CHPL zawiera szczegółowe dane dotyczące produktu leczniczego, m.in. takie, jak: sposób stosowania leku, wskazania terapeutyczne (do leczenia jakich schorzeń i ich objawów należy stosować lek), dawkowanie, metodę podawania, przeciwwskazania, specjalne ostrzeżenia, mechanizm działania produktu leczniczego, czy też działania niepożądane. CHPL stanowi podstawę do przygotowania właściwej ulotki dostarczanej wraz z lekiem, a przeznaczonej dla osób stosujących dany produkt leczniczy.     

Czym są wskazania refundacyjne?

Wskazania refundacyjne to narzędzie pomagające określić poziom refundacji (odpłatności) dla produkt leczniczego. Dla pacjentów wskazania refundacyjne stają się często nie tylko ograniczeniem nieodpłatnego nabycia danego leku, ale również ograniczeniem przeprowadzenia procesu leczenia w zgodzie ze wskazaniami terapeutycznymi wynikającymi z Charakterystyki Produktu Leczniczego. W przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego są to wskazania określające zarówno poziom odpłatności za produkt leczniczy, jak i grupę wiekową oraz rodzaj objawów upoważniający do zastosowania produktów leczniczych w ramach refundacji. 

Refundowane na terenie RP produkty lecznicze ze wskazaniem do stosowania w HAE

BERINERT® (500U)

Nazwa handlowa ludzkiego C1-Inhibitora esterazy podawanego we wstrzyknięciu dożylnym, zatwierdzonego do stosowania w leczeniu doraźnym (na żądanie) poprzez samodzielne podanie.

 • producent: CSL Behring;
 • okres ważności: 30 miesięcy;
 • sposób przechowywania: nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C, nie zamrażać;
 • wskazania refundacyjne:
 • przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną;
 • przed zabiegowe zapobieganie stanom ostrym dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród).
 • zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi produktu leczniczego Berinert® 500

BERINERT® (1500U)

Nazwa handlowa ludzkiego C1-Inhibitora esterazy podawanego we wstrzyknięciu dożylnym, zatwierdzonego do stosowania w leczeniu doraźnym (na żądanie) poprzez samodzielne podanie.

 • producent: CSL Behring;
 • okres ważności: 36 miesięcy;  
 • sposób przechowywania: nie przechowywać w temperaturze powyżej 300C, nie zamrażać;
 • wskazania refundacyjne:
 • przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną;
 • przed zabiegowe zapobieganie stanom ostrym dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród).
 • zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi produktu leczniczego Berinert® 1500 

FIRAZYR®

Nazwa handlowa antagonisty receptorów bradykininy podawanego we wstrzyknięciu podskórnym, zatwierdzonego do stosowania w leczeniu doraźnym (na żądanie) poprzez samodzielne podanie. 

 • producent: Takeda;
 • okres ważności: 18 miesięcy;  
 • sposób przechowywania: nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C, nie zamrażać;
 • wskazania refundacyjne:
 • – leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1. 
 • – leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1.
 • zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi produktu leczniczego Firazyr® 

ICATIBANT ACCORD®

Nazwa handlowa generycznego antagonisty receptorów bradykininy podawanego we wstrzyknięciu podskórnym, zatwierdzonego do stosowania w leczeniu doraźnym (na żądanie) poprzez samodzielne podanie.

 • producent: Accord Healthcare S.L.U.;
 • okres ważności: – ;
 • sposób przechowywania: nie zamrażać;
 • wskazania refundacyjne:
 • – leczenie objawowe ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych z niedoborem inhibitora esterazy C1.
 • zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi produktu leczniczego Icatibant Accord® 

RUCONEST®

Nazwa handlowa rekombinowanego C1-Inhibitora (Conestatum alfa) podawanego we wstrzyknięciu dożylnym, zatwierdzonego do stosowania w leczeniu doraźnym (na żądanie) poprzez samodzielne podanie.

 • producent: Pharming Group N.V.;
 • okres ważności: 18 miesięcy;
 • sposób przechowywania: nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C;
 • wskazania refundacyjne:
 • –  leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci (od 2 roku życia), młodzieży oraz dorosłych chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1.
 • zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi produktu leczniczego Ruconest® 

TAKHZYRO®

Nazwa handlowa całkowicie ludzkiego przeciwciała monoklonalnego hamującego czynną aktywność proteolityczną kalikreiny osoczowej. Produkt podawany we wstrzyknięciu podskórnym, zatwierdzony do samodzielnego podania.

 • producent: Takeda;
 • okres ważności: 24 miesiące;
 • sposób przechowywania: przechowywać w lodówce (20C – 80C), nie zamrażać;
 • wskazania refundacyjne:
 • – rutynowa profilaktyka (leczenie zapobiegawcze) nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego u pacjentów w wieku 12 lat i starszych;
 • – produkt leczniczy nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu ostrych napadów HAE.
 • zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi produktu leczniczego Takhzyro®