Mapa HAE

Gdzie znaleźć specjalistyczną pomoc?

Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc

W ramach organizacji publicznego systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym funkcjonuje sieć ośrodków regionalnych oraz Centralny Ośrodek HAE w Krakowie odpowiedzialny za koordynację pracy lekarzy specjalistów zajmujących się HAE. Przechodząc do odpowiedniej sekcji dowiesz się więcej na temat poszczególnych ośrodków.

Wyszukaj ośrodek na Mapie HAE

Mapa HAE jest narzędziem umożliwiającym wyszukanie specjalistycznego ośrodka zajmującego się obszarem dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, który zlokalizowany jest najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta.

Ośrodki zestawione są w następujących grupach:

  • Centralny Ośrodek HAE (Kraków);
  • Regionalne Ośrodki HAE (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław);
  • Ośrodki ACARE – międzynarodowy akredytowany ośrodek HAE (Kraków);

Zgłoś ośrodek, w którym pacjenci mogą otrzymać pomoc

Jeśli jest Ci znana placówka medyczna (np.: Szpital, Przychodnia, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna), której brakuje na Mapie HAE, a w której pacjenci ze zdiagnozowanym dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym mogą otrzymać specjalistyczną pomoc, w szczególności podczas występującego napadu HAE, podziel się z nami tą informacją i zgłoś placówkę medyczną. Pamiętaj, że ta informacja może uratować innym chorym życie!

Zgłoś placówkę medyczną

Mapa HAE

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Botaniczna 3
31-503 Kraków
T: +48 12 424 86 50 (Sekretariat)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych
Marii Skłodowskiej-Curie nr 24A
15-276 Białystok
T: +48 85 831 83 73 (Sekretariat)

Szpital Uniwersytecki Nr 2 w Bydgoszczy

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Ujejskiego nr 75
85-168 Bydgoszcz

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Klinika Alergologii i Pneumonologii
Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
Smoluchowskiego nr 17
80-214 Gdańsk
T: +48 58 584 43 00 (Sekretariat)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

Oddział Alergologii i Chorób Płuc
Al. Kraśnicka nr 100
20-718 Lublin
T: +48 81 537 47 71 (Sekretariat)

Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi

Klinika Immunologii i Alergii
Pomorska nr 251
92-213 Łódź
T: +48 42 675 73 09

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Oddział Alergologiczno-Pulmonologiczny
Jagiellońska nr 78
10-357 Olsztyn
T: +48 89 532 29 24 (Sekretariat)

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Szamarzewskiego nr 62
60-569 Poznań

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc
Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii
Rycerska nr 2
35-241 Rzeszów
T: +48 17 86 11 421 (Centrala)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie

Poradnia Alergologiczna
Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72
70-111 Szczecin
T: +48 91 466 16 46 (Rejestracja)

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii
Szaserów 128
04-141 Warszawa
T: +48 261 817 519 (Sekretariat)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
Marii Skłodowskiej-Curie nr 66
50-369 Wrocław
T: +48 71 784 25 21 (Sekretariat)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Botaniczna 3
31-503 Kraków
T: +48 12 424 86 50 (Sekretariat)

Znajdź placówkę

Legenda

  • Centralny Ośrodek HAE w Krakowie
  • Regionalne Ośrodki HAE
  • Ośrodki sieci ACare