UWAGA! Od 01 maja br. zmiany na liście leków refundowanych.

UWAGA! Od 01 maja 2022 roku zmiany na liście leków refundowanych 

W dniu 20 kwietnia br. Minister Zdrowia opublikował Obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r.

Zgodnie z ww. obwieszczeniem dla pacjentów chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy nastąpiło kilka kluczowych zmian, z których trzeba zdawać sobie sprawę!

Nowe terapie lecznicze refundowane od 01 maja:

RUCONEST®: Nazwa handlowa rekombinowanego C1-Inhibitora (Conestatum alfa) podawanego we wstrzyknięciu dożylnym, zatwierdzonego do stosowania w leczeniu doraźnym (na żądanie) poprzez samodzielne podanie. Wskazania refundacyjne obejmują leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci (od 2 roku życia), młodzieży oraz dorosłych chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1. Lek dostępny dla pacjentów za opłatą ryczałtową w wysokości 3,20 zł;

ICATIBANT ACCORD®: Nazwa handlowa antagonisty receptorów bradykininy podawanego we wstrzyknięciu podskórnym, zatwierdzonego do stosowania w leczeniu doraźnym (na żądanie) poprzez samodzielne podanie. Wskazania refundacyjne obejmują leczenie objawowe ostrych zagrażających życiu napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych z niedoborem inhibitora esterazy C1. Lek dostępny dla pacjentów za opłatą ryczałtową w wysokości 3,20 zł;

Zmiana wysokości opłaty ryczałtowej dla aktualnie refundowanego produktu leczniczego Icatibant (nazwa handlowa: FIRAZYR®):

W związku z objęciem refundacją produktu leczniczego ICATIBANT ACCORD® (lek generyczny), który jest odpowiednikiem oryginalnego Icatibantu (nazwa handlowa FIRAZYR®) od dnia 01 maja br. zmianie ulega opłata ryczałtowa leku FIRAZYR®, która wynosi 2.167,75 zł;

Pozostałe, dotychczas refundowane, terapie lecznicze bez zmian:

Pozostałe terapie lecznicze dla pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym, które były na liście refundacyjnej przed dniem 01 maja 2022 roku pozostają bez zmian:

BERINERT® (500U) – produkt leczniczy dostępny w ramach refundacji aptecznej;

BERINERT® (1500U) – produkt leczniczy dostępny w ramach refundacji aptecznej;

TAKHZYRO® – produkt leczniczy dostępny w ramach programu lekowego;